Według definicji kredyt bankowy jest operacją polegająca na przekazaniu przez bank do dyspozycji klienta określonej sumy pieniędzy na określony okres czasu. Oczywiście suma kredytu musi posiadać określony cel przeznaczenia. Kredytobiorca ponadto musi się zobowiązać, że kredyt będzie wydatkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz spłacany cyklicznie w ratach wraz z odsetkami w określonym terminie. Z definicji tej wynika kilka charakterystycznych cech, jakie posiadają kredyty bankowe. Przede wszystkim kredyty to umowy konsensualne, co oznacza, że w momencie jej zawarcia dochodzi ona do skutku. Pieniądze, jakie ma przekazać bank klientowi nie są koniecznym wymogiem zawarcia umowy kredytowej, jednakże są elementem koniecznym do wykonania. Ponadto kredyty to oczywiście umowy dwustronne. Jedna strona, czyli bank, zobowiązuje się przekazać pieniądze klientowi według zasad zawartych w umowie. Natomiast klient zobowiązuje się do zwrotu tych środków również według ustaleń umowy uwzględniając oczywiście odsetki i należną bankowi prowizję.

gautama.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here