Na sektor ho-re-ca składają się dwa podstawowe segmenty, a mianowicie gastronomiczny oraz hotelarski. Jeden i drugi rozwija się – także i w naszym kraju – bardzo dynamicznie. Pomimo rozmaitych kryzysów, zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest bardzo duże. Ponadto, mówiąc o branży horeca, nie wolno zapomnieć o tym, że funkcjonują także organizacje, których celem jest ochrona interesów zarówno restauratorów, jak i hotelarzy. W tym drugim przypadku wymienić można działające w naszym kraju Polskie Zrzeszenie Hoteli – jest tu u nas chyba najbardziej znana organizacja tego typu. Jej początki sięgają jeszcze dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas do życia została powołana Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego. Dwie podstawowe przesłanki zadecydowały o jej założeniu, a mianowicie ochrona hotelarskich interesów oraz objęcie prawną ochroną samej nazwy „hotel”, czego do tej pory w naszym kraju nie robiono. NOPPH w celu rozpowszechniania informacji dotyczących szeroko pojętej branży hotelarskiej wydawała także swój własny biuletyn. Zawarte w nim informacje dotyczyły nie tylko hoteli polskich, ale również i tych znajdujących się zagranicą. Za sprawą tej organizacji zaczęły także w Polsce powstawać hotelarskie szkoły kształcące profesjonalnych pracowników tej branży. Pierwsze takie placówki otworzyły swoje podwoje w takich miastach jak Warszawa, Wisła oraz Zakopane. Powyższa organizacja hotelarskich interesów broniła między innymi w taki sposób, że starała się wpływać na lokalne władze, by te z kolei obniżały podatki dla przedsiębiorców, dzięki czemu mogło powstawać więcej hoteli. Ciekawostką były też ich czarne listy, na które trafiali klienci nie wywiązujący się ze swoich zobowiązań, czyli mówiąc innymi słowy, nieuczciwi. Polskie Zrzeszenie Hoteli natomiast w takiej formie, w jakiej znane jest obecnie, powstało przed czterdziestoma ośmioma laty. Kontynuuje ono działalność zapoczątkowaną przez powyżej opisywaną organizację, będąc jednocześnie przedstawicielem interesów naszych rodzimych hotelarzy.

chreduta.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here