Pomiary geodezyjne

Mierzenie towarzyszy człowiekowi na każdym kroku. Począwszy od codziennych pomiarów wykonywanych linijką lub centymetrem, poprzez pomiary dokonywane przy remontach, aż po mierzenie na wielką skalę, na dużych terenach, jak pomiary gruntów rolnych, wytyczanie dróg i autostrad lub placów pod budowę.Geodezja zajmuje się tym ostatnim, najszerszym aspektem mierzenia, ale nawet w obrębie tej jednej nauki można wyodrębnić wiele działów, obejmujących swoim zakresem różne kategorie pomiarów. Podziały w geodezji są dokonywane głównie pod względem wykorzystywanych metod pomiarowych, celów pomiaru oraz stosowanych narzędzi. Każda z tych grup działań może być zawodową specjalizacją pracownika, każdy jednak musi mieć pojęcie o pomiarach, jakimi zajmuje się geodezja w ujęciu kompleksowym. Pomiary te wykorzystują metody triangulacyjne, poligonowe, tachymetryczne oraz niwelacyjne, a każda z tych metod jest oddzielnie opisana i stanowi przedmiot studiów magisterskich. Geodezja jest nauką praktyczną, co oznacza, że zajmuje się głównie użytkową działalnością na potrzeby człowieka, a nie ogranicza do rozważań, teoretyzowania i opracowywania projektów na papierze, a jednak każdy geodeta musi również umieć prowadzić odpowiednią dokumentację, nanosić i odczytywać informacje pomiarowe.

exposs.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here