Konkurencyjność jest obecnie niezwykle ważnym elementem, jakim musi wyróżniać się każde działające na rynku przedsiębiorstwo. Ogólnie mówiąc konkurencyjność jest to zdolność przedsiębiorstwa do prawidłowego prosperowania w branży w trudnych warunkach gospodarki wolnorynkowej. Pozycja przedsiębiorstwa jest tym większa im większa jest, na co dzień jego zdolność do konkurencyjności, a przez to firma jest mniej narażona na zewnętrzne, negatywne bodźce a także na niepomyślną koniunkturę, która ma zły wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Konkurencyjność firmy jest bardzo szerokim pojęciem, zaś najważniejszymi jej elementami jest innowacyjność i zaawansowanie technologiczne danego podmiotu gospodarczego, ceny produktów, towarów i usług, jakość produktów usług, inwestycje własne oraz możliwość pozyskania kapitału, a także dostępność i sposób finansowania działalności, oraz otoczenie biznesowe. Determinanty te w dużym stopniu decydują o możliwościach, jakie firma może osiągnąć na rynku w swojej branży.

humanuniversity.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here