W mowie potocznej, jak i w języku pisanym Polacy bardzo często popełniają wiele błędów językowych, często także nie zdają sobie sprawy z tego, iż mówią i piszą niepoprawnie. W zależności od rejonu Polski można napotkać na różnice w popełnianiu błędów w mowie potocznej.Do najczęściej popełnianych błędów językowych zaliczamy wypowiadanie „któro”, zamiast „które”, wskazując na określoną sytuację, przedmiot, w tym przypadku które jest formą poprawną, słowo „któro” nie istnieje, aby móc to zapamiętać wystarczy odmienić „który” przez przypadki, w żadnym przypadku nie odmienia się jako forma „któro”. Kolejnym błędem jest wypowiadanie „włanczać” zamiast włączać, które jest formą poprawną, tutaj można tą formę zapamiętać i skojarzyć z wyrazem „łączność”, od którego słowo „włączać” pochodzi. Następne błędy to „wziąść”, gdzie poprawną formą jest „wziąć”, „zamkłam” jeśli poprawna forma to zamknęłam, „przyszłem” podczas gdy poprawna forma „przyszedłem”, ponadto od niedawna używa się sformułowania „w cudzysłowie” nie zaś w „cudzysłowiu”.

adworkers.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here