Jest to zbiór zasad moralnych, które musi mieć ekonomista, dlatego, że wykonuje ten oto właśnie wspomniany zawód. Są to zasady, które określają, co wolno, a czego nie wolno robić ze względu na dobro danego klienta albo instytucji, i całej rzeszy ekonomistów. Właśnie tak pojęta etyka, ma wówczas charakter ścisły. Jest tworzona dla ekonomistów przez nich samych. Istnieje również taka możliwość szerszego rozumienia etyki zawodowej- etyka ekonomisty, jest to zastosowanie ogólnych zasad etycznych do rozwiązania kwestii moralnych, które pojawiają się w praktyce gospodarczej. Właśnie tak zrozumiana etyka, nie buduje żadnych kodeksów etycznych, także niczego nie nakazuje nikomu. Natomiast jest przede wszystkim próbą krytycznego i również racjonalnego spojrzenia na przyczyny, istotę, a także istotę i możliwości rozumnego rozwiązywania różnych pojawiających się w praktyce wątpliwości, a także konfliktów moralnych. Dlatego w tym oto właśnie rozumieniu, etyka ekonomiczna, jest pewną dziedziną etyki stosowanej, jej głównym zadaniem jest, tak zwana analiza i także poszukiwanie metod rozstrzygania swoistych dla praktyki gospodarczej danych problemów moralnych.

biznes.info.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here