Inwestowanie na giełdzie może okazać się bardzo ryzykowne. Dzieje się tak wtedy, kiedy następuje bessa i maklerzy wpadają w panikę. Czym ona jest i dlaczego jest taka groźna. Zacznijmy od tego, czym jest ta osławiona bessa. Jest to nic innego jak spadek wartości naszych papierów wartościowych na giełdzie. Mianem tym oznaczamy długotrwale niekorzystne zmiany dla ruchów giełdowych. Sytuacja ta wzbudza zawsze niepokój wśród inwestorów. Zazwyczaj w tym okresie wartość wszelkich zgromadzonych aktywów spada bardzo nisko. Jeżeli taka sytuacja utrzymuje się bardzo długo na rynku giełdowym możemy mieć do czynienia z krachem giełdowym. Niestety, ale on może doprowadzić do bankructw wielu przedsiębiorstw, których akcje są obecne na giełdzie. Taka sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem wielkiego kryzysu gospodarczego. Reasumując, bessa jest bardzo groźna dla tych osób, które zainwestowały pieniądze na giełdzie. Niestety może przyczynić się do znacznej utraty majątku inwestorów.

bankowe.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here