Praca animatora rozrywki jest bardzo ciekawym zajęciem. Polega na organizowaniu imprez i czuwaniu nad bezpieczeństwem. To właśnie studiują studenci turystyki i rekreacji, to przedmiot ich działań. Animacja czasu wolnego dotyczy przeważnie imprez integracyjnych i zajęć dla dzieci. Animator to człowiek towarzyski i zawsze uśmiechnięty otwarty na drugiego człowieka. Jego praca to po pierwsze wymyślenie wszystkich rodzajów zabaw i gier w jakich mają uczestniczyć podopieczni. Następnie musi je rozłożyć w czasie i kolejności tak by wszystko się zgrało. Cała układanka musi do siebie idealnie pasować. Żaden element nie może być groźny czy niebezpieczny dla ktoregokolwiek uczestnika zabawy. Na imprezach integracyjnych dla dorosłych animator jest poniekąd wodzirejem. Zagaduje, omawia, przedstawia to jego główna odpowiedzialność wywiązanie się z niej jest kluczowe dla powodzenia tego biznesu. Jak wiadomo na imprezach integracyjnych tego typu dzieje się dużo i to zawsze po jakieś dawce alkoholu. Tam gdzie alkohol tam i niebepzieczeństwa tu duża rola animatora musi zadbać o bezpieczeństwo dorosłych. Jego rolą jest skończyć imprezę w odpowiednim momencie a także interweniować by nie dopuścić do rękoczynów lub innych negatywnych zjawisk. Tak więc wodzirej to nie tylko wesoły pan, ale też stróż musi być wesoły, pozytywny i dobrze nastawiony do ludzi a mimo to musi być czujny i przezorny. Przewidywanie pewnych negatywnych zdarzeń jakie mogą wystąpić i doprowadzanie do uniemożliwienia ich zajścia to jego zadania nadrzędne.

smakoteka.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here